Home

Strålning farligt

Radioaktivt avfall - Vårdhandboken

För miljön är den ökande strålningen också ett allvarligt hot då den kan skada djurlivet bland annat genom påverkan på orienterings- och reproduktionsförmåga, förändrat beteende och försämrat immunförsvar. Strålningen har även visats ha skadlig inverkan på växter Det är Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar att se till att vi i Sverige inte utsätts för farlig strålning, och därför har man med stöd av vetenskapen tagit fram gränsvärden för både strålningsnivåer och radiovågsfrekvenser. 5G-näten kommer till en början att ha ungefär samma radiofrekvens som 4G-näten, nämligen 3,5 GHz Det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att strålningen är farlig. Och är du ändå orolig finns det ett enkelt sätt att minimera riskerna - handsfree! Effekten av strålningen minskar nämligen drastiskt när avståndet till källan ökar

Risker med elektromagnetisk strålning - Strålskyddsstiftelse

Så hur farligt är 5g? Självklart finns det risker kring 5g, men faktum är att strålning framstår som ett av de minsta problemen. De stora riskerna handlar snarare om saker som säkerhetsproblem, integritetsfrågor och stress. 5g kommer göra de möjligt att i mycket större omfattning än idag ge andra prylar än datorer egen uppkoppling Strålning från mobiltelefoner är av IARC klassificerade som grupp 2B vilket innebär att de kan ha en risk för utvecklande av hjärncancer (5). WHO skriver att strålning från mobiltelefoner idag inte har någon effekt på hälsan men att det inte finns tillräcklig evidens för att avskriva risken (4)

Hur farliga är mobiltelefonernas strålning? Det har utförts otaliga undersökningar angående hur vi eventuellt påverkas negativt av strålning från våra mobiltelefoner. Resultaten är dock som oftast inte starka nog för att leda till några säkra slutsatser Det finns ingen gräns då strålning börjar bli farligt. Det finns alltså inget så kallat tröskelvärde. Även små stråldoser innebär en liten risk. Man blir inte mer känsligt för strålning av att utsättas för strålning. Man härdas heller inte Risken för cancer på grund av strålning är lite högre för barn jämfört med vuxna. Barn växer och är därför känsligare för strålning. Dessutom tar det ofta många år för cancer att uppstå, om orsaken är strålning. Risken är därför högre för yngre personer än för personer som redan har levt större delen av sina liv Strål­säkerhets­myndig­hetens bedömning är att det inte finns några hälso­risker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Med trådlös teknik kan du koppla upp din dator eller surfplatta utan fast internetuppkoppling. Detta kan du göra direkt via mobilt bredband eller via ett trådlöst datornätverk När strålningens energi avges till kroppen, bildas elektriskt laddade atomer och molekyler, så kallade joner. De sätter igång bildandet av flera främmande ämnen i vävnaden. Det är dessa ämnen som kan orsaka irreparabla skador på cellerna

Är 5G farligt? Det vet vi om strålningen MåBr

Röntgenstrålning är bara farligt i sig självt. Det vill säga att om man skulle konstant utsättas för röntgenstrålning, skulle det medföra livshotande konsekvenser. Men om röntgenstrålning är i en kontrollerad och säker miljö behöver man inte känna sig lika oroad Hallå där, Jimmy Estenberg, Strålsäkerhetsmyndigheten - hur farligt är det egentligen med mobilstrålning? Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, svarar på frågor om riskerna med strålning Exempelvis kan radioaktivt avfall även vara smittförande och/eller skärande/stickande avfall och ska därför också märkas enligt dessa regler. Därtill ska emballagen vid intern hantering märkas med. varselsymbol för joniserande strålning. uppgift om radionuklid samt aktivitet och ytdoserat vid ett angivet datum Radon och strålning. Människan utsätts ständigt for joniserande strålning. Huvuddelen av strålningen kommer från naturliga strålkällor - radon i inomhusluft och strålning från marken. Radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter tobaksrökning). Strålsäkerhetsmyndigheten har upattat att radon i.

Sant eller falskt - 10 myter om strålning hårdgranskas

 1. Så skyddar du dig mot farlig strålning! Hela listan ;) Alfastrålning; Betastrålning; Gammastrålning; Lite mer om Higgs; Neutronstrålning, skydd och skärmning; Tinar maten fortare i kallt vatten
 2. Hjärnforskare varnar för strålning - barn skadas av mobilen . Foto: Claudio Bresciani/TT, Janerik Henriksson/TT, Pixabay. Olle Johansson som är professor i neurovetenskap har i decennier.
 3. Då blir atomerna, som tidigare varit i jämvikt, istället till laddade joner som kan reagera med andra atomer eller joner. Sådana reaktioner kan skada och/eller förändra en DNA-molekyl och orsaka mutationer, cancer eller ta död på celler. Av denna orsak är joniserande strålning, och därmed radon, farligt för människor
 4. De energieffektiva LED-lamporna har större påverkan på människors melatonin produktion än andra ljuskällor. Ljuset måste anpassas efter våra behov: nattarbete i full belysning ger sömnrubbningar..
 5. Solens UV-strålning är farlig. Det är UV-strålningen från solen som är farlig. Om du vill veta hur stark solen är kan du ta reda på UV-index. UV-index är som högst mitt på dagen när solen står högst på himlen. Om UV-index är 6 eller högre är solen stark. Då ska du vara försiktig. UV-index ändrar sig under olika tider på året
 6. Gammastrålning eller γ-strålning är fotonstrålning, det vill säga joniserande strålning av fotoner. [4] Gammastrålning definieras inom radiologi och dosimetri som elektromagnetisk strålning, som emitteras från en atomkärna eller från en annihilation. [5] Äldre radiologisk litteratur beskriver ibland γ-strålning som all högenergetisk fotonstrålning, och röntgenstrålning som.

Är 5G farligt? Så säger vetenskapen om riskerna med

Idag finns inga vetenskapliga bevis för att 5G skulle vara farligt för hälsan. Trots det florerar påståenden om att 5G skulle öka risken för hjärntumörer och orsaka minnessvårigheter Strålning från 5G är inte farligt. 9 mars, 2020. Undersökningar från England visar nu hur farligt, eller snarare icke-farligt, 5G-nätet är för vår hälsa. Foto: FREEPIK2/Shutterstock.com. Undersökningar. 5G-nätet är på utrullning i hela världen, och många har ifrågasatt hur strålningen kommer att påverka oss människor Extra farligt är det för barn och ungdomar. Fakta om solen och UV-strålning Man behöver alltså inte ligga och sola aktivt för att riskera att bränna sig och därmed utsätta sig för större risk att drabbas av hudcancer. Här är några fakta som kan vara bra att ha med sig en varm sommardag

Håll 30 centimeters ­ avstånd till lågenergilampor, vars strålning kan vara farlig på sikt. Det rekommenderas i Schweiz ­ efter en ny studie. Det är bra att ­undvika onödig exponering, säger man vid svenska Strålsäkerhetsmyndigheten. Uppdaterad 2010-04-1 Så farlig är strålningen från kärnkraftverken. Hur skadliga är egentligen de radioaktiva utsläppen som just nu sprider sig över Japan? Helene Jönsson, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten och Leif Stenke, överläkare på Karolinska instutetet, reder ut. Det är en vätgasexplosion som har inträffat i reaktor 3, uppger.

Strålning - är det farligt? - Rawfoodtribunale

 1. st 4000 mSv. En
 2. Olika typer av joniserande strålning (α, β, γ, rtg, n) medför olika grad av skadlighet i biologisk vävnad. I strålskyddssammanhang används därför storheten ekvivalent dos (betecknas H T ), som är lika med den absorberade dosen (D) i ett organ T, multiplicerad med en kvalitetsfaktor (w R ), vilket tas hänsyn till strålslagens skadlighet
 3. Efter en kärnkraftsolycka eller ett attentat med radioaktiva ämnen gäller det att snabbt ta reda på vem som utsatts för farligt höga doser av strålning. Då kan mobiltelefonerna komma till nytta
 4. Svar. Risken med radioaktiva läkemedel är mycket liten. Radioaktiva läkemedel avger visserligen en typ av strålning som kan skada cellerna. Det kan göra att cancer uppstår efter många år eller årtionden. Men det är sällsynt. Stråldoserna är mycket låga. Det kan vara mer riskabelt att avstå från en undersökning som en läkare.
Är det farligt att besöka Tjernobyl? - Vågar man åka på enSolens aktivitet i nära realtid med rymdväder

Alfa-strålning stoppas enkelt med hjälp av till exempel ett papper. Räckvidden i luft är ca 10 cm. Alfastrålning är därför enbart farligt för människan när den kommer i direkt kontakt med cellerna, dvs. om man får in alfa-strålande partiklar i kroppen, exempelvis via inandning av damm Hälsoliv / Strålning från mobilen inte farligt Inget tyder på att strålning från mobiltelefoner är farligt. Men Strålsäkerhetsmyndighetens råd är att ändå använda handsfree. Foto: Hemera Technologies Strålning från mobilen inte farligt Publicerad: 19 jan 2011, kl 09:34 Kosmisk strålning är extremt energirika partiklar från rymden. Fysikerna har identifierat två källor som ge upphov till kosmisk strålning: Supernovor När en stjärna exploderar som en supernova slungas dess yttre del ut i rymden och partiklarna accelereras i hög hastighet. Supertunga svarta hål Den mest energirika kosmiska strålningen. Svar: Tyvärr finns det en del oseriösa internetsidor som påstår att mat som värms eller tillagas i mikrovågsugn skulle bli farlig. Det är en myt.Mikrovågsugnen fungerar genom att ett högfrekvent elektromagnetiskt fält alstras i ugnen med hjälp av en magnetron som sänder ut mikrovågor. Mikrovågorna absorberas då de träffar maten och omvandlas till värmeenergi Även om strålning kan vara farligt, är det i alla fall inte troligt att livet på jorden hade utrotats om ozonlagret inte hade funnits. Den övriga atmosfären bidrar ändå med ganksa mycket när det gäller att skydda jorden från kosmisk strålning

Denna strålning kommer från instabila atomer i radioaktiva substanser, såsom uran. Typen av strålning. Det finns i grund och botten tre typer av strålning: alfa, beta och gamma. 1. Alfa (α): denna tränger knappt igenom och kan gå genom ett pappersark. Det är väldigt farligt eftersom det kontaminerar all mat och dryck i området strålning, så det kan inte vara farligt. Det finns många typer av strålning, och endast vissa typer är farliga. Om röntgenstrålar är farliga skulle de inte användas på sjukhus. Millgate House Publishers (2015) Är all strålning farlig? 9DG WURU GXgYHUVDWW DY 6NROYHUNHW

Farlig strålning från LED. Uppdaterad 17 december 2012. Publicerad 16 december 2012. Fotobiologisk forskning visar på samband mellan bröstcancer och nattarbete i belysning. De energieffektiva. Joniserande strålning som kommer med alpha, beta, gamma strålnig är ju farligt för kroppen eftersom att det har så mycket energi så att den tar elektroner från cellerna (grundämnena som cellerna är uppbyggda av) och gör cellerna till joner. Vad jag har lärt mig så är det farligt och kan bland annat orsaka cancer

Jag har en fråga om efter hur många år man kan få problem om man fick mycket strålning, jag är mycket oroligt till mitt barn. Jag har en dotter hon är 14 år gammal, när hon var en månad gammal hon fick ta många röntgen bilder från hennes lungor för att hennes läkare var misstänk.. Läs mer ». 65 Denna fråga och svar var bra När jag skriver detta har solen, efter några dagar med klassiskt aprilväder (regn, snö, hagel och korta solglimtar), lyckats visa sig tillräckligt länge för att man skall hinna njuta av dess värmande strålar. Ett lika säkert vårtecken som pollenallergi, tussilago och gatusopning är annars artiklar om vårsolens styrka, ofta benämnd som förrädisk, och risken att [ Lagstadgat gränsvärde för elektromagnetisk strålning från kraftledningar (doc, 49 kB) Lagstadgat gränsvärde för elektromagnetisk strålning från kraftledningar, mot_201112_fã¶_215 (pdf, 133 kB) Förslag till riksdagsbeslut Vissa typer av strålning är farligare än andra. För att veta hur farlig strålningen är ser man dels till hur mycket strålning per kilo vävnad som man utsätts för, och dels till strålningens egenskaper, som till exempel hur väl den tränger igenom material. Att utsättas för strålning kan vara mycket farligt

Mobiltelefoner påverkar hjärnan efter bara 33 minuter

Infrarött ljus (IR-ljus) från solen är inte farligt till skillnad från exempelvis UV-ljus. Men även om infrarött ljus från solen inte är skadligt för människor har artificiellt IR-ljus från industriella maskiner en högre våglängd, och är därför farligt för såväl huden som ögonen. Alla känner inte till vad vanligt ljus är, och kunskaperna gällande infrarött [ Infraröd strålning. Vi vet att solljus skadar huden på grund av UV-strålarna. Men UV-ljus utgör endast cirka sju procent av solens strålar. IR-strålningen utgör 54 % av all solstrålning, mestadels IRA vilka penetrerar huden djupare än IRB, IRC, synligt ljus och även UV, ca 50 % av IRA når Demis. IRA levererar energi djupt ner i. Jag brukar inte bry mig särskilt mycket om strålning o liknande, men kom o tänka på en grej nyss... Jag sover alltid på soffan av någon anledning. Har en.. UVA-strålning misstänks också orsaka cancer i ögonlocket, utlösa farliga förändringar i hornhinnan och kan också leda till grå starr. 48 procent av alla fall av blindhet i världen orsakas av grå starr - och i ungefär 20 procent av fallen är det UV-strålning som ligger bakom eller förvärrar sjukdomen

Hur många CT innan det blir farligt » Fråga Röntgendoktor

Är det farligt att röntgas? - 1177 Vårdguide

 1. Elektromagnetisk strålning kan vara farligt. Ja, vissa former av elektromagnetisk strålning kan vara skadligt för dig. Men det är viktigt att veta att detta gäller det spektra med högre energi. Detta gäller strålning så som UV-ljus och Gamma-strålar. Denna strålning har en högre frekvens, vilket betyder att de har mer energi
 2. Radiovågor, strålning och sjukdomar. Viss typ av strålning kan innebära en ökad risk för sjukdomar - till exempel cancer. Då handlar det om kraftig strålning som man utsätts för under lång tid. Den frekvens och de radiovågor vi utsätts för via mobilnäten är icke-joniserande och låg
 3. Varannan vet inte att UV-strålning är farligt för ögonen - visar en ny undersökning mån, maj 21, 2012 11:58 CET. Nuförtiden vet de flesta att för mycket solande kan ha skadliga effekter på huden samt bidra till att vi åldras i förtid

Trådlösa datornätverk och wifi - Strålsäkerhetsmyndighete

Se Exponerad för strålning ovan. Hudrodnad kan förekomma. Hudkontakt. Se Exponerad för strålning ovan och Sanering nedan. Till sjukhus. Ögonstänk. Se Exponerad för strålning ovan. Beroende på ämnets egenskaper kan eventuellt irritation, sveda, lokal strålskada eller frätskada upp­komma. Ögonstänk. Se Exponerad för strålning ovan Man kan inte vetenskapligt bevisa att långvågig strålning ger skador. Därför antar man att den ger skador i proportion till våglängden eftersom mycket kottvågig strålning kan ge stora skador (t.e.x. röntgen) Vi har människor (en av mig bekant) som är elöverkänsliga. Detta går inte heller att bevisa vetenskapligt Dessutom producerar kraftverken farligt avfall som vi måste kunna lagra på ett säkert sätt i många tusen år. Därför tycker en del människor att vi borde sluta använda kärnkraft. Du har nog mer nytta av joniserande strålning än du visste om, men du delar också strålningens risker med hela mänskligheten Vilken strålning är den farligaste och hur kan den påverka oss: 1. Hur uppstår en fission? 2. Hur uppstår en fusion? 3. Hur får kärnkraftsverken energi från fissionen? 4. På vilket sätt är radioaktiv strålning farligt för människan? 5. Hur uppstår ljus? Förklara vad en isotop är. Hur är en atom uppbyggd NRCFs frågelåda i fysik - fråga nummer 15570. Ljud-Ljus-Vågor [15570] Fråga: Elektromagnetisk strålning i vardagen. /Veckans fråga. Ursprunglig fråga: Hur mycket strålning utsänder elektriska apparater, som vi använder dagligen (som mikrovågsugn, TV, hårtork). En stjärna, hur mycket strålning utsänder den

Varför är radioaktiv strålning så farlig? illvet

Video: Är röntgenstrålning farligt? - KI-studenten Ton

Strålsäkerhetsmyndigheten svarar om mobilstrålning - M

Det finns massor av bevis för hur farligt det är med 5G-strålning, ändå vill så många inte se sanningen. - Sida Uv strålning farligt. Sol och solarier ger ljus, värme och ultraviolett strålning (UV-strålning).UV-strålning kan delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC. Ju mer energi desto större är risken för skador, till exempel hudrodnader, solsveda och brännskador Ultraviolett strålning, förkortad UV-strålning eller UV-ljus, är elektromagnetisk strålning i våglängdsintervallet 100 till.

Radioaktivt avfall - Vårdhandboke

Strålning: vad är egentligen farligt och vad är vår förutfattade mening? Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende 13.7.1 Elektromagnetisk strålning Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk för människor. Socialstyrelsen gav 2005 ut ett bedömningsunderlag som översiktsplanens rekommendationer grundar sig på. Enligt bedömningsunderlaget ser man ingen riskökning under 0,4 mikrotesla. Det vetenskapliga underlaget anses dock fortfarande inte vara. Strålning och miljö Människan har lärt sig utnyttja strålning och radioaktivitet som ett mångsidigt redskap. Dagligen hör vi ordet strålning, och säkerligen förknippar de flesta ordet med något negativt som radon eller Tjernobyl

Gravid? Risk att du förlorar pengar – Dagens Arbete

Eftersom joniserande strålning påverkar människan kumulativ ökar stråldosen ju längre tid man utsätts för strålningen. Det är detta som gör korta besök till Tjernobyl i princip harmlösa medan längre besök, som t.ex. att bo där, farligt Joniserande strålning Strålning är en form av energi. Joniserande strålning är den sammanfattande benämningen på sådana slag av elektro-magnetisk strålning och partikelstrålning, som är tillräck-ligt energirika för att slå loss elektroner från atomer. Radio-vågor, infraröd strålning, röntgen, mikrovågor, ultraviolett 234U 9

I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre. Till höger om tummen syns det som är de enda kvarvarande tecknet 2 månader efter min strålning. Om jag kommer ihåg gnider jag ett solstift på det om jag har ett linne men oftast så glömmer jag bort det. En del har fått uppfattningen att det är farligt att sola de ställen på kroppen so Hur farligt är det är det att vänta lite med att äta tamoxifen? Gjort tårtbit, cytostatika och idag gör jag min sista strålning. Känner att jag verkligen skulle behöva få komma tillbaka och må lite bra några veckor Strålning är farligt om det som strålas hanteras fel, men så är det med det mesta om det hanteras fel. Artikeln tycks gå hand i hand med påståendet om att det temporära förvarsutrymmet av kärnkraftsavfallet, snart är fullt

Halmhatt för Herr - Snyggt och stiligt

Detta är del tre i min lilla serie inlägg om strålning. Återigen i form av frågor och svar. Ställ gärna fler frågor i kommentarsfältet, eller påpeka ifall jag missat något viktigt eller intressant. Vad är betastrålning? Betastrålning består av elektroner (eller antielektroner) som sänds ut från en atomkärna i vissa radioaktiva sönderfall IR strålning känner vi som värme i hudenIR strålning känner vi som värme i huden Mikrovågor > 300 MHz värmer inre organ utan värmesensorer. Farligt!!värmesensorer. Farligt!! RF vid ca 70 MHz kommer i resonans med kroppen och kan orsaka skador i trånga passager, Hals och ankla Joniserande strålning heter så för att den är så energirik att den kan slå loss elektroner ur atomer och molekyler, så att atomerna och molekylerna omvandlas till joner. Och det kan skada oss människor, och annat som lever. De här skyltarna varnar för joniserande strålning Hur farligt är egentligen uranbrytning? Kosmisk strålning 1 Naturlig bakgrundsstrålning från radioaktiva ämnen i vår omgivning och kropp. 1mSv Strålning från ämnen i marken 0.5 mSv (I vissa extrema regioner upp till 50-100mSv) Radon i bostäder 2 mSv (varierar kraftigt från bostad till bostad Ultraviolett strålning, förkortad UV-strålning eller UV-ljus, är elektromagnetisk strålning i våglängdsintervallet 100 till 400 nanometer. Våglängden är alltså kortare än hos det synliga ljuset. Det är denna typ av strålning som kan göra..

Kärnkraftsdriven Iphoneladdare3M Skyddsglasögon Marcus Grönholm - Lackman webbshopStråhatt - Snygga stråhattar och halmhattarStråhatt - Snygga stråhattar och halmhattar | Solhatt

- att den enda studie som gjorts av 3-G-strålning visade att personer som uppgivit sig vara känsliga för vanlig mobilstrålning reagerade med signifikant ökning av symtom som yrsel, illamående, nervositet, ont i bröstet, andnöd, domningar, svaghetskänsla redan efter att i 15-20 minuter blivit utsatta för en stråldos 3 770 ggr under gällande gränsvärde Enligt en tidigare hemligstämplad rapport från USA visade ryska forskare före 1977 att millimetervågor, liknande de som 5G avser använda, är skadliga och påverkar många kroppsliga funktioner. Trots endast 15 minuters exponering om dagen under 60 dagar, sågs skadlig påverkan på huden, centrala och autonoma nervsystemet, hormonsystemet, ämnesomsättningen och immunförsvaret Här beskrivs arbetet med hur buller, farligt gods, geologiska förhållanden och förorenad mark hanterats i planarbetet för Frihamnen. Bullerstörningar Strax utanför planområdet finns två högtrafikerade vägar, Lundbyleden, och Hjalmar Brantingsgatan, och också järnväg för godstrafik, Hamnbanan. Det här medför att stora delar av planområdet är bullerutsatt. Hur hanteras detta. hur farligt är det att ta på röra vid Americium från. If consumed, americium is excreted within a few days and only 0.05% is absorbed in the blood. From there, roughly 45% of it goes to the liver and 45% to the bones, and the remaining 10% is excreted. The uptake to the liver depends on the individual and increases with age

 • Solcellslampa Clas Ohlson.
 • Easy Crypto wallet app.
 • EMC full form in school in english.
 • 3060 mining driver.
 • Spiltan smålandsfond innehav.
 • Fjärrvärme Ängelholm.
 • Enskild näringsverksamhet deklaration.
 • Ikarus neu.
 • Computer security Reddit.
 • ABTC Stock TSX.
 • Norges oljeinntekter 2019.
 • Xbox konto barn.
 • Usd/chf forecast 2021.
 • Bilaa Riba bank.
 • Belysning vitrinskåp Dimbar.
 • Hyra bikupa.
 • Steam gift card generator no human verification.
 • Chilli studentrabatt.
 • Bitcoin värde usd.
 • Cryptocurrency legal in India 2020.
 • Cernitlera smycken.
 • WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF Morningstar.
 • El golvvärme djup.
 • Bitcoin Demokonto.
 • I Beam joists.
 • Facebook Logo Schwarz.
 • Öppen spis Sekelskifte.
 • IKEA värmeljus doft.
 • Infront Active Trader.
 • The making of Salt Movie.
 • Wanderwege Tessin Karte.
 • Underhållsplan PDF.
 • Sub Emotes Twitch.
 • Forex trading API Java.
 • Frodo height.
 • Mulish font.
 • Hur deklarerar man aktier.
 • Vad betalar ni i el lägenhet.
 • Coinsquare referral program.
 • Sustainable companies Rotterdam.
 • Korttidsarbete förlängning.