Home

Effnet aktie

Jag håller med om att en kurs på 9-10kr känns rimlig i morgon med tanke på den starka Q1 rapporten och även de triggers vi har inom Effnet AB framöver, tex det stora eventet 24 juni. Jag tycker det är fantastiskt kul att se att de drygt 2 milj aktier som Effnetplattformen innehar i Tessin i dagsläget är mer värt (ca 16 MSEK) jämfört med de 10 MSEK som överfördes till Tessin i samband med transaktionen Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ.) (Tessin) - meddelar att handeln med dess aktier idag har påbörjats, efter att årsstämman i Effnetplattformen den 21 maj 2021 enligt publicerad kommuniké fattat beslut om sakutdelning och emissio. Läs hela. MFN. 2021-05-24

Effnetplattformen noterades på First North 2014. Bolag: Effnetplattformen. Kortnamn: EFFP. Lista: First North Stockholm. Antal aktier: 9 038 042 st. Aktiekurs vid analys: 14,80 SEK. Marknadsvärde: ca 131 MSEK. Skribent: Hans Engblom. Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här Effnetplattformen aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern EFFH. Aktien har ett P/E-tal på -24.4 och P/S-tal på 9.6 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Effnetplattformen utdelning och direktavkastnin Köp aktier i Samhällsbyggnadsbo. i Norden B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage Måndag 24 maj. Handel med aktier i Tessin Nordic Holding AB (publ) har idag påbörjats på Nasdaq First North Growth Market. Publicerad: 2021-05-24 (MFN) Fredag 21 maj. Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från Effnetplattformen AB:s årsstämma 2021 Gick in i EFFNETPLATTFORMEN aktien 2015-12-02 till 2015-12-04 till en genomsnittskurs på 17,7 kr per aktie Sålt allt i EFFNETPLATTFORMEN på 30 kr Värderingen är väldigt låg, de har ett börsvärde på ca 130 mkr och ca 35 mkr i kassan, 0 skulder

Effnet skapar nytt fastighetsbolag och delar ut teknikrörelsen till aktieägarna Effnets teknikrörelse samlas i dotterbolaget Effnet Holding AB (Teknikbolaget) som delas ut till aktieägarna · Teknikbolaget skiftas ut till aktieägarna genom tillämpning av Lex Asea och kommer att ansöka om notering på Nya Marknaden · Teknikbolaget tillförs betryggande rörelsekapital inför utdelningen · Teknikbolaget bibehåller nuvarande inriktning Det nuvarande moderbolaget Effnet Group AB. Antal aktier 1 119 504 867 Börsvärde MSEK 54 198,59 Direktavkastning % 2,76 P/E-tal 5,28 P/S-tal 10,81 Kurs/eget kapital 0,96 Omsättning/aktie SEK 3,35 Vinst/aktie SEK 6,86 Eget kapital/aktie SEK 38,00 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 2,76 Antal ägare hos Avanza 59 138 Datakälla Millistrea För en (1) aktie i Tessin Nordic med tidigare namn Effnetplattformen AB erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Holding AB. Sista dag för handel i Tessin Nordic /Effnetplattformen AB aktie med rätt till utdelningen var den 21 maj 2021. Första dag för handel för Effnetplattformen Holding AB är planerad till 2021-05-28

effnetplattformen: ordf har kÖpt aktier fÖr 0,5 mln kr (r) (Rättar: Bolagsnamn Effnetplattformen, inte SBB) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Effnetplattformens styrelseordförande Hans Runesten köpte den 27 maj 84.991 aktier i bolaget för 503.997 kronor Effnetplattformen Holding AB. Organisationsnummer 559179-8342. Namnändringar och notering på lista. År. Kommentarer. Aktien är noterad på First North. 2021. Ny notering på First North den 28 maj. Emissioner m.m

Effnetplattformen Forum Placera - Avanz

 1. Få detaljerad information om Effnetplattformen Dividend AB (EFFP) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Effnetplattformen Dividend rapporter och mycket mer
 2. Effnetplattformen AB (Effnetplattformen) offentliggjorde den 16 mars 2021 att Effnetplattformen ingått avtal med ägare till cirka 61 procent av alla aktier i Tessin Nordic AB (publ) (Tessin) om att förvärva dessa ägares aktier i Tessin genom en apportemission och att erbjuda övriga aktieägare i Tessin att överlåta sina aktier till Effnetplattformen på motsvarande villkor (Transaktionen)
 3. Effnetplattformen AB (publ) (Effnetplattformen) har idag ingått avtal med majoritetsägare, inklusive de två största aktieägarna Stronghold Invest AB och NFT Ventures 1 KB, representerandes cirka 61 procent av alla aktier i Tessin Nordic AB (publ) (Säljarna) om att förvärva Säljarnas aktier i Tessin Nordic AB (publ) (Tessin) genom en apportemission och att erbjuda övriga aktieägare i Tessin att överlåta sina aktier till Effnetplattformen på.
 4. För varje aktie i Effnetplattformen tilldelas du två (2) teckningsrätter. Du kan utnyttja dina teckningsrätter för teckning av nya aktier. För teckning av en (1) aktie krävs fem (5) teckningsrätter och 11,10 kronor. När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars 2015, omvandlas betald
 5. Effnet lanserar produkten Effnet Ethernet Compression (Effnet EthHC). 2011 Effnet Holding överlåter aktierna i Effnet till HCS Holding, som delas ut till aktieägarna och noteras på NASDAQ OMX First North. Effnet Holding byter firma till Factum Electronics Holding AB (nuvarande firma Cassandra Oil, noterat på NASDAQ OMX First North)

Köp aktien Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B (SBB B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti Luleå, 21 augusti 2020 -- Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Januari - juni 2020. Koncernens omsättning för det första halvåret uppgick till KSEK 3 513 (4 547) eller SEK 0,39 (0,50) per aktie. Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till KSEK -2 564 (-1 225)

Tessin Nordic Holding (TESSIN) - Köp aktier Avanz

Genom ett omvänt förvärv av Effnetplattformen tar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden bakvägen till börsen. Dessutom genomför SBB flera stora förvärv, vilket innebär att fastighetsbeståndets värde blir 10,7 miljarder kronor. Bland annat köper SBB Högkullen, som skulle ha noterats på First North i morgon. - Det blev klart i går kväll, säger vd Ilija Batljan till Fastighetssverige. Luleå, 12 februari 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2020 Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 7 167 (9 569) eller SEK 0,79 (1,06) per aktie - 12 Februar Luleå, 21 maj 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2021 Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till KSEK 4 062 (1 499) eller SEK 0,45 (0,17) per aktie. Rörelse.. 0,33 (0,71) per aktie. Effnet AB Under 2016 licensierade Effnet sin Header Compression-teknik till Trio Datacom, ett bolag i den franska Schneiderkoncernen samt till Inmarsat, en ledare inom mobil satellitkommunikation. Under året lanserades också den nya produkten, Effnet Modbus Header and Payload Compression T 2,54 (2,72) per aktie. * Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 22 705 (24 074) eller SEK 2,51 (2,66) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89 (89) procent. För ytterligare information kontakta: Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 6091

Veckans aktie - Effnetplattformen » Finansti

Vi har Sveriges nöjdaste sparare - investera i aktier hos oss du också. Bli kund på 3 min. Hitta, handla och följ dina aktier på Avanza. Kom igång på 3 minuter Köp aktie. Teknisk Analys. Beskrivning. Ticker: EFFP; Effnetplattformen är moderbolag i Effnetkoncernen med Effnet AB som dotterbolag. Verksamheten drivs huvudsakligen via Effnet AB där bolaget erbjuder lösningar inom digital kommunikation Effnetplattformen Holding AB (559179-8342) har två verksamheter. Dels äger man Effnet AB som är verksamma inom header compression. Och dels är man ett skal via vilket man ska låta ett annat företag notera sig (omvänt förvärv). Ägare: Delas ut till Effnetplattformen ABs aktieägare. Header Compression Sweden Holding AB som är noterat på First North blir via ett omvänt förvärv ett fastighetsbolag kallat Stendörren. Innan detta sker skapas ett nytt dotterbolag kallat Platform Invest, som blir nytt moderbolag till dotterbolaget Effnet AB. Platform Invest skiftas ut till Header Compression Sweden Holding AB aktieägare

Första dag för handel med bolagets aktier är den 28 maj 2021 under kortnamnet EFFH. För ytterligare information kontakta: Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.co Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är. Din e-post. Nyhetsbrev. Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Raging Bull Invest AB 8,23 %, Effnet AB 8,05 %, Graviton AB 7,02 %, Effnetplattformen AB 4,88 %, Övriga 58,42 %

Ledningen i HCH/Effnet har hittills varit duktiga i att skapa värde till sina aktieägare genom ett antal lyckade strukturaffärer så intresset av att teckna sig borde bli stor. Sedan 2004 har gjorts fyra stora strukturaffärer, de tre senaste i HCH/Effnet Med Effnet eller Bolaget avses i detta prospekt Effnet Group AB, eller något av dotterbolagen Effnet Holding AB, Effnet AB och Efficient Networking AB, beroende på sammanhanget. Informationen och erbjudandet i detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärde

Effnetplattformen (EFFH) aktie Alla nyheter - Börskolle

Blir aktieägare i två bolag Teknikbolaget får ungefär 20 miljoner kronor med sig på resan. - Vi bedömer det som en rättvisare värdering av teknikbolaget, säger Hans Runesten som kommer att flytta med till det nya Effnet. Teknikbolaget delas ut till de nuvarande aktieägarna. Varje aktie i dagens Effnet ger en aktie i det nya bolaget - kurshistorik för alla aktier och bolag på börsen. Här kan du ta fram gratis kurshistorik för alla aktier på börsen i Stockholm. Få svar på hur aktierna du är intresserad av utvecklats den senaste veckan, månaden, året eller ännu längre tillbaka Senaste nytt om Tessin Nordic Holding aktie. Tessin Nordic Holding komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream Börsveckan: Tre aktier att köpa: 2020-04-27: SBB spår endast marginell påverkan av krisen: 2020-04-20: Börsveckan: Två aktier att köpa: 2020-04-01: DNB: Premievärdering av SBB omotiverad: 2020-03-31: Nyfosa pausar miljardköp från SBB: 2020-03-30: Tre köpvärda aktier: 2020-03-27: Trading Direkt: Privatsparare köper aktier, dumpar fonde

EffNet AB - Org.nummer: 556546-4566. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Prognos om resultat per aktie om 5,15 SEK för helåret. Företagsledningens prognos för helåret är en vinst per aktie om 5,15 SEK per år, vilket omvandlat till dagens antal aktier innebär en vinst efter skatt om 6,8 MdSEK. Detta kan jämföras med en vinst per aktie om 6,4 SEK förra året Tessin Nordic Holding AB (publ) med nuvarande firma Effnetplattformen AB (publ), och Effnetplattformen Holding AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande. Effnetplattformen ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie och bolagets aktie ökar med runt 7 % under onsdagen. Nasdaq [ Luleå, 12 februari 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Januari - december 2020. Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 7 167 (9 569) eller SEK 0,79 (1,06.

Effnetplattformen är moderbolag i Effnetkoncernen med Effnet AB som dotterbolag. Verksamheten drivs huvudsakligen via Effnet AB där bolaget erbjuder lösningar inom digital kommunikation. Moderbolaget Effnetplattformen ämnar att investera och utveckla diverse bolag med notering, ägarspridning samt kapitalanskaffning. Huvudkontoret ligger i Luleå Rallyt i Effnet gav seger i Aktie-SM Publicerad 2007-11-21 09:06 Emilian Sava, 28 år, från Göteborg vann Aktie-SM med en fantastisk slutspurt sista veckan som innebar att hans portfölj blev värd över 841 000 kr. Rallyt i Effnet den här veckan blev nyckeln till segern Effnet Group, EFFN, Firts North Effnet befinner sig i en tydlig nedtrend och ännu finns det inga direkta signaler på att den är på väg att vända. Aktien är volatil och nog kan det komma rejäla uppkörningsförsök i samband med eventuella nyheter

Samhällsbyggnadsbo

 1. aktier i Effnet. Största aktieägare i SBB var Ilija Batljan som direkt ägde aktier med en röstandel om 26 pro-cent och indirekt via bolaget Ilija Batljan Invest AB ägde aktier med en röstandel om 36 pro-cent i bolaget. Effnets förvärv av Fastighetsbolagen godkändes av en extra bolagsstämma i Effnet den 16 januari 2017
 2. Effnetplattformen AB på First North gör en nyemission på 22,9 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko
 3. Effnet, vars aktie handlas på Ny Marknaden, var ett av det sena 90-talets allra hetaste it-bolag. När aktiekursen var som högst värderades hela företaget till 12 miljarder kronor. I dag är Effnet bara värt cirka 70 miljoner kronor
 4. Effnetplattformen, holdingbolaget för Effnet, förvärvar crowdfundingspecialisten Tessin, som alltså genom detta tar bakvägen till börsen. Effnetplattformen köper 61 procent av aktierna i Tessin genom att förvärva Stronghold Invest och NFT Ventures 1 KB aktieposter. Övriga aktieägare får samma erbjudande
 5. Stockholm, 15 maj 2020 -- Effnetplattformen AB (publ)Årsstämma i Effnetplattformen ABÅrsstämma i Effnetplattformen AB hölls i dag i Stockholm den 15 maj 2020. Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihetResultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och.
 6. stora värdeökningar både för dem och våra aktieägare. En god illustration av detta är att en aktieägare som i juli 2004 köpte aktier i Effnet Group och sedan behållit dessa till dags dato (justerat för utdelningar och emis-sioner) kan tillgodoräkna sig en smått fantastisk värde-ökning överstigande 1 200 %
 7. Køb Effnetplattformen Holding AB (EFFH) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realti

Rapporten skickas ut per post till de aktieägare som efterfrågar det. Beställning sker per e-post till investor.relations@effnetplattformen.se (ange namn och adress). För ytterligare information kontakta: Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 2 SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter Aktien har tappat 90 procent i värde i takt med att marknaden för kontraktstillverkare försvunnit. Omsättningen föll med 30 procent under 2009 till 1,2 miljarder kronor och resultatet försämrades till 81 miljoner kronor. Risken finns i de svaga finanserna och lägre omsättning för att bolaget är under stor press

Tessin Nordic Holding Aktie - Dagens Industr

Effnet AB (556546-4566). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Den 25 juli rapporterade DI Digital att Daniel Ek för första gången hade sålt aktier i Spotify. Enligt uppgifter till DI handlade det om en försäljning av drygt 54 000 aktier värda omkring 85 miljoner kronor, enligt dokument som lämnats in till USA:s finanstillsynsmyndighet SEC, där Ek också meddelade att han avsåg sälja ytterligare 422 000 aktier

EFFNETPLATTFORMEN toppaktier

Eget kapital uppgick till MSEK 32,3 (vid årsskiftet 39,8) eller SEK 0,30 (0,37) per aktie. Efter att kvartalet stängde har Effnets dotterbolag Factum Electronics mottagit två viktiga order och Effnet AB har tecknat en produktionslicens med Paradise Datacom Ltd., en leverantör av utrustning och system för satellit-kommunikation Efter transaktionernas genomförande blev HCS Holdings aktieägare ägare till 100 procent av det nya moderbolaget Effnetplattformen som i sin tur äger Effnet till 100 procent. Därutöver blev HCS Holdings aktieägare ägare till 7 procent av kapitalet i det nya noterade fastighetsbolaget Stendörren Fastigheter AB (publ), som etablerats efter namnbyte på HCS Holding Succékonceptet Veckans Aktie rullar vidare med den 33:e läsaranalysen i ordningen. Idag har vi debutanterna David Andersson och Martin Bengtsson som.. Många mindre aktieägare i it- och telekombolaget Effnet Group är kritiska mot styrelsens planer att göra om företaget till ett fastighetsbolag Effnet AB Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.com

Effnet skapar nytt fastighetsbolag och delar ut

Vilket aldrig riktigt blev av och igår var dagen då det byttes att Effnet aktien blev SBB och vid öppning som droppa den nästan 45% och jag fatta ingenting och börja läsa frenetiskt. Men då fastighetsbolag inte är min starka sida var det svårt att värdera bolaget och jag har försökt lova mig själv att inte göra panikbeslut Inlägg om Effnetplattformen skrivna av Småbolag & Undantag. Effnetplattformen var ämnad som en analys till Värdepappret.Vi kunde dock inte demokratiskt enas om en högsta köpkurs och valde att placera bolaget på för svår-högen och bevakningslistan tills vidare

I juli 2004 delade Effnet Group AB, då listat på First North, ut Effnet Holding AB till sina aktieägare. Utdelningen genomfördes som ett led i en omstrukturering av koncernen. Effnet Holding AB övertog, genom dotter-bolagen Effnet AB och Factum Electronics AB, koncernens gamla verksamhet. Effnet Holding AB upptogs i samband med utdelningen. Hinner ni med i svängarna? Som prenumerant på Finanstid får du nyheter som exempelvis Veckans Aktie före alla andra. Idag hade det varit väldigt lönsamt.. En kort histrisk återblick visar att Effnet faktiskt är den aktie jag haft längst i min portfölj, den slog nyligen 20 års jublieum om jag räknat rätt. Jag ska inte gå in närmare på historien men de flesta förknippar nog Effnet med lyckade noteringar inom plattformsdelen, se tex Sagax och Stendörren Effnetplattformen AB på First North gör en nyemission på 23,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko 09.02.2021 - Luleå, 2021-02-08 - Effnet, a subsidiary of Effnetplattformen AB and a leading provider of 5G protocol stack for terminals and containerized 5G RAN software as well as Header.

Effnetplattformen AB/Tessin Nordic: Avknoppning av aktier

Effnetplattformen nyheter - Analysguiden Aktiespararn

Nelly Visanji IT-AKTIER Fortsatt förlust för Effnet. 2008-01-31 09:16 IT24. IT 24 AFFÄRSSYSTEM IBS skär ner. 2008-02-01 11:35 IT24. Per Danielson TELEKOM Ericsson sämre än väntat - 1 000 svenska jobb ska bort. 2008-01-31 15:23 IT24. IT 24 RESULTAT IFS håller utstakad kurs. 2008-01-31 10:03 IT24. IT 2 Luleå, 2021-02-08 -- Effnet, a subsidiary of Effnetplattformen AB and a leading provider of 5G protocol stack for terminals and containerized 5G RAN software as well as Header Compression softwar Konsultmäklarens aktie har repat sig men operationellt återstår en del frågetecken. Pharmiva. Det börsnoterade skalbolaget Effnet förvärvar investeringsplattformen Tessin, som därmed går till börsen via köksvägen. Det är en smart affär

Effnet Holding AB - Delårsbokslut januari-mars 2006 2 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari - mars 2006 • Effnetkoncernens omsättning uppgick till MSEK 3,8 (5,0). • Rörelseresultatet var MSEK -3,5 (-2,1). Periodens resultat uppgick till MSEK -3,4 (-2,0) eller SEK -0,03 (-0,02) per aktie Igår gjorde jag årets första men troligtvis inte sista misstag. Ett av mina innehav är Effnetplattformen (som var ca 2,4% av min portfölj vid årsskiftet). Ett jävla ninja bolag om jag ska vara helt ärligt. Det är ett holding bolag men kärnverksamheten sysslar med digital kommunikation, främst med head compression vilket ska underlätta IP-trafik främs Luleå, 15 maj 2020 -- Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Januari - mars 202

Luleå, 2021-02-25 -- Effnet, a leading provider of containerized 5G RAN software and 5G protocol stack for terminals as well as Header Compression software, today announces that it has joined th Då jag är pensionär och i karantän har jag gott om tid för aktier. Äger ungefär aktier i 200 bolag. 25 % utdelningsaktier. förhatliga fosilaktier. bl.a lundin energy inköpta 2,50,Spel bolag, teckbolag, investmentbolag. Dessa är stommen. Numera följer jag enbart trenden och köper gröna bolag, elbilsbolag och cannabis aktier Luleå, 2021-01-19 -- Effnet AB, ett dotterbolag till Effnetplattformen AB och en ledande leverantör av Header Compression-mjukvara samt 5G protokollstackar för terminaler och basstationer tillkännager idag att de har utökat sitt befintliga licensavtal avseende Header Compression-mjukvara med Altiostar Networks, Inc., en leverantör av 4G och 5G open virtualized RAN (Open RAN)-mjukvara EFN Marknad är podden som varje vecka ger dig kunskap om hur du lyckas med dina investeringar. Albin Kjellberg och Ara Mustafa diskuterar placeringar och aktier med inbjudna gäster Addnode-Aeternum Capital förvärvar aktier av Addnode Groups huvudägare Aretro Capital (0) CaptainMorgan1. iApotek - vilken soppa (3) Dagens industri. Millicom växer i krisen - vd lyfter vacker dold juvel.

Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vill du läsa mer om fastighetsaktierna i listan klickar du bara på länkarna som tar dig till Avanzas analyssidor. Sagax hette tidigare Effnet. Börsvärde:. Effnet köper Faktum Elektronik och därigenom bli en intressant investering för Effnets aktieägare. Genom förvärvet av Factum inleder vi också implementeringen av vår selektiva förvärvsstrategi av teknikbolag, kommenterar Göran E Larsson, vd Effnet Group Övriga aktieägare behåller moderbolaget WYA Holding och likvida medel. Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund (genom bolag) löser in aktier motsvarande cirka 41 procent av aktiekapitalet. Styrelsen bedömer att detta är det bästa sättet att ta tillvara de värden som finns Antalet aktier som emitteras härför uppgår till drygt 8,5 miljoner aktier. Säljare till merparten av fastighetstransaktionerna är Balder, Lantmännen Fastigheter, Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten,.

Extra bolagsstämma i Factum Electronics (tidigare namn Effnet Holding AB) beslutade den 2 december 2010 att till aktieägarna dela ut Factum Electronics samtliga aktier i dotterbolaget Header Compression Sweden Holding AB (HC Holding). För varje aktie i Factum Electronics erhölls en aktie i HC Holding Effnet AB, a wholly owned subsidiary of Effnetplattformen AB (publ), is a world leader in the area of IP Header Compression. Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and quality of IP traffic in fixed, mobile and satellite networks Styrelse BENGT ENGSTRÖM Styrelseordförande sedan 15 juni 2017. Född 1953. Civilingenjör KTH (1977). Styrelseordförande i Nordic Flanges Holding AB och Real Holding AB. Styrelseledamot i ScandiNova AB, Scanfil Oy, KTH Executive School. Aktieinnehav i Nordic Flanges Group: 31.915 aktier per 2019-06-12 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till. Effnetplattformen äger samtliga aktier i Effnet A . Gamla Effnetplattformen eller tidigare moderbolaget avser Effnetplattformen AB (publ), org nr 556981-7660, under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Read the publication. ÅRSREDOVISNING 2006. Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2006 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Organisation och personal 9 Factum Electronics AB 10 Effnet AB 14 Styrelse, ledning, ägare Styrelse, ledning och revisorer 18 Aktien och.

Effnetplattformen Holding AB Skatteverke

Antal aktier i Effnet är 7 230 000. Börsvärde (Kurs 20 kr): 145 mkr. Kursen i Effnet har rusat upp rejält efter Q2-rapporten. Om man tittar värderingsmässigt tycker jag själv att det optimistiska caset känns mer rätt än det defensiva. Ett börsvärde upp mot 180 miljoner känns rimligt i dagsläget. Det skulle motsvara en börskurs. Aktier och Warranter. Ni kan finna mig på twitter eller så va det precis därför du hittade hit. Jag jobbar som webbutvecklare och min hobby är att köpa aktier. Därför tänkte jag slå ihop dom två intressena och skapade denna sida. Här delar jag mina innehav samt mina olika strategier Blogginlägg taggade med: effnet. Här samlar jag länkar till inlägg från en rad spar och investeringsbloggar som taggat inlägg med: effnet Inlägg taggade med 'effnet' Vill Ha Allt - ekonomiskt oberoende - 2015-02-18

EFFP Effnetplattformen Dividend AB Aktie - Investing

 1. En aktie i Moderbolaget berättigar till en aktie i Plattformsbolaget. Förfarandet sker per automatik och kommer inte att kräva någon aktiv åtgärd från aktieägarna. • Genom transaktionen investeras 20 miljoner kronor av Moderbolagets likviditet i det nya fastighetsbolaget Stendörren Fastigheter medan övriga likvida medel i Moderbolaget om cirka 8 miljoner kronor följer med.
 2. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Effnet Årsredovisning 2009, Author: Oxenstierna & Partners, Length: 40 pages, Published: 2018-09-2
 3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 1,06 kronor. Optionerna löper till och med den 31 januari 2017. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att förlänga löptiden för dessa teckningsoptioner till och med den 27 maj 2019 med i övrigt oförändrade villkor. EFFNET HOLDING AB EFFNET HOLDING AB.

Effnetplattformen AB (publ): Uppdatering avseende

5,42 (2,90) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92 (68) procent. Aniruddha Kulkarni utsågs till ordinarie koncernchef och tilllika verkställande direktör i HCS Holding AB och Effnet AB. Effnet licensierade sin Header Compression-teknik till Hughes Network Systems Luleå, Sweden, 17 march 2016 -- Effnet AB, a subsidiary of Effnetplattformen AB and the premier provider of header compression software for wireless and fixed networks, today announced that it has licensed its header compression technology to Inmarsat, a pioneer and industry leader in global mobile satellite communications Effnet AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.com. Bifogade filer: interimreports_2014_q3_swe.pd För teckning av en (1) aktie krävs fyra (4) teckningsrätter och 13,00 kronor. När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring mitten av juni 2017, omvandlas betalda teck - nade aktier till aktier utan särskild avisering från Euroclear. . 1 betald tecknad aktie 1 aktie Viktig informatio

Effnetplattformen har - villkorat av Nasdaq Stockholms

Cassandra Oil AB på First North gör en nyemission på 23,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko Effnet är både lätt och svårt att analysera. Lätt för att de gör bara en grej och balans och resultaträkning är enkla att förstå. Svårt för att de inte är så öppna med hur avtalsstrukturerna ser ut och resultatet varierar mycket mellan kvartalen vilket gör det svårt att veta om det är en trend att intäkterna ökar eller bara lite slumpmässiga variationer

Ortoma och Effnet ligger jag fortsatt ganska tung i för att enbart vara bevakningsposter. Kommer att försöka göra mig av med dessa inom kort om de inte börjar leverera lovande PM under H1 2018. Detta gäller även IVISYS vilken mitt förtroende snart är borta för. Andra aktier jag tror man bör hålla koll på under 2018 är Luleå, 23 oktober 2020 -- Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - september 2020 Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 4 970 (7 128) eller SEK 0,55 (0,79) per aktie.Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -3 929 (-836). Nettoresultatet var för samma period KSEK -3 089 (-640) eller SEK -0,34 (-0,07) per aktie HCS Holding AB 23.12.2013 12:07 Dissemination of a Adhoc News, transmitted by DGAP - a company of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Luleå, 2013-12-23 12:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Header Compression Sweden Holding AB har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för framläggande av förslag till bemyndigande f Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se bilaga. Title: EFFNET HOLDING AB Author: l412. 1 . DISCIPLINNÄMNDEN VID . BESLUT 2013-10-29. NASDAQ OMX STOCKHOLM . 2013:7 . NASDAQ OMX Stockholm AB HCS Holding AB . Aktierna i HCS Holding AB (HCS) är föremål för handel vid.

 • Bokföra övertrasseringsränta konto.
 • OMFEL(LETARAD Excel).
 • Crypto developer activity.
 • Instant withdraw BTC.
 • Servettringar Bröllop.
 • Badtunna eller spabad.
 • Editas avanza.
 • Перчатки Klever XL.
 • FundRazr UK.
 • Fund distribution services.
 • ICP monitoring methods.
 • Bux login.
 • Pips Rechner.
 • Vad gjorde makthavarna i Sovjetunionen och Nazityskland för att förvandla samhället fullständigt.
 • Self employed pension tax relief calculator.
 • McKinsey global capital markets 2019.
 • Ingenious vs ingenius.
 • DeFiChain Prognose.
 • BNB Vault vs locked staking.
 • Volvo lastbilar modeller.
 • $300 sign up bonus Casino.
 • How to get into quant finance Reddit.
 • Militär träningsprogram TV.
 • Vem har tagit kreditupplysning på mig.
 • XRP prices UK.
 • Bitcoin Hype recensioni.
 • Erpresser mail polizei melden.
 • Cybr.b etf.
 • Webull SOS.
 • Hållbarhetsfonder Avanza.
 • Köpa bil privat.
 • PostNord app.
 • Ethereum prediction today.
 • Critical trading course.
 • NPV Calculator.
 • WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF Morningstar.
 • Ally next day transfer Reddit.
 • Wohnzimmertisch dekorieren.
 • Option swing reviews.
 • Avskrivning inventarier K3.
 • Altrady review.